Senior caring s.r.o.

O nás

Jsme společnost, zabývající se péčí o seniory v jejich přirozeném prostředí.

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní pečovatelé, kteří jsou pravidelně školení.

Služby

Pomoc v domácnosti

pomoc v domácnosti, při běžných denních situacích a činnostech

Nákupy a vaření

nákupy, vaření a hygienická péče, úklid domácnosti

Společnost a zábava

společnost a zábava, doprovod při různých aktivitách

Pečovatelská služba je nutná pro zajištění kvality života uživatelů služby v jejich vlastním sociálním prostředí, dále pro zajištění nabídky poskytovatele. Pečovatelská služba je poskytována občanům seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří žijí ve svých domácnostech, částí tedy občanům, kteří mají ztížený přístup k ambulantním sociálním službám sídlících v městských lokalitách.


V rámci pečovatelských služeb je zahrnuto široké spektrum úkonů, těmi základními a nejvíce využívanými jsou:


Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


Proces zajišťování služeb:


1) Přijímání klienta

 • kontaktní schůzka s klientem, - jeho zástupcem
 • seznámení se stavem klienta a požadovanými službami
 • seznámení klienta, - jeho zástupce s poskytovanými službami a všeobecnými smluvními podmínkami, uzavření smlouvy o poskytované službě, ve které je uveden druh a rozsah poskytované služby, místo výkonu poskytované služby

2) realizace poskytované služby

 • sestavení individuálního plánu klienta dle individuálních potřeb
 • přidělení klíčového pracovníka dle stavu, charakterových vlastností a požadavků klienta
 • ajištění koordinace pečovatelských služeb

Informace pro klienty

 Etický kodex pracovníků pečovatelské služby Senior Caring
 Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením
 Poslání a cíle
 Sazebník
 Smlouva o poskytování sociální služby
 Vnitřní pravidla
 Jednání se zájemcem o pečovatelské služby

Nabídka práce

přijmeme pečovatelky i pečovatele

Požadujeme

 • praxe v oboru
 • sociální cítění
 • odolnost vůči stresu
 • odpovědnost, flexibilita, loajalita, bezúhonnost
 • řidičský průkaz výhodou

Nabízíme

 • hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
 • práce turnusového systému
 • diety a kapesné za každý den pobytu v zahraničí
 • úhrada dopravného
 • pracovní pojištění
 • práce na živnostenský list

Výhody

 • práce na hlavní pracovní poměr
 • pracovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh do výše 5 mil. Kč
 • placená dovolená
 • placená nemocenská
 • doprava zajištěná ke klientovi a od klienta, hrazená zaměstnavatelem
 • maximální informovanost o klientech, ke kterým jsou pečovatelé vysíláni
 • zajištění ročního vyúčtování daně z příjmu fyzických osob, hrazené zaměstnavatelem
 • zajištění potřebného servisu pro pečovatelé u klientů

Projekty EU

Zvyšování odborných kompetencí

zaměstnanců společnosti

Senior Caring s.r.o. (CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013244)

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Senior Caring s.r.o. a to v oblasti měkkých dovedností


Evropská unie - operační program Zaměstnanost | MPSV
Senior Caring s.r.o. - EU dotace
 

Kontakty

Adresa:

Senior caring s.r.o.
Josefa Dobrovského 2162
43401 Most
IČO: 07778252

Provozní doba:

Pondělí - Pátek: 9:00 - 17:00


Náborové oddělení a kontaktní osoba

Kontakt:

Miroslav Tuháček

Telefon:

CZ 00420 771 167 721

Kontakt:

Stanislava Uhlíková

Telefon:

CZ 00420 773 052 727